Arhivă pentru cvartipartit

cvartipartit…

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , on noiembrie 14, 2008 by darius2nd

prima versiune:

Ma plimb cu sufletul in zdrente, cu mintea in inalt toiag, cu spiritul dorm in galere si voi… va mai mirati cand imi vedeti si trupul?!

a doua versiune:

ma plimb cu sufletul in zdrente… si in toiag imi sprijin mintea… calatoreste spiritu’n galere… si tu esti doar surprins ca-mi vezi nauc si trupul?

a treia versiune:

e frig si sufletul s-arunca’n zdrente… cu sunet de toiac se misca mintea… deabia adorm cu sufletu’n galere… iar tu nauc te-ntorci zarindu-mi trupul…

a patra versiune:

ce suflet aruncat in zdrente, ce minte’ncovoiata de toiag, un spirit adormit in vechi galere, un trup nauc ce tu mi l-ai zarit

daca continuu unde ajung?…

Darius_II